Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Tiêu đề: Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 12593/KHPH-BGTVT-BCA Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ, Phạm Quý Ngọ Ngày ban hành: 21/11/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành

  • KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC TUẦN TRA KIỂM SOÁT XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM CHỞ HÀNG QUÁ TRỌNG TẢI CỦA ...
  • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  • II. TUYẾN, ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM SOÁT
  • III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngày 21/11/2013, Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện việc TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải thiết kế của xe hoặc quá tải trọng cho phép của cầu, đường đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải) như sau:

1. Tăng cường sự phối hợp lực lượng thực hiện việc TTKS, xử lý vi phạm đối với hành vi chở quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ nhằm góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa để có biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng khi tham gia TTKS, xử lý vi phạm đối với hành vi chở hàng quá trọng tải.

Việc TTKS, xử lý vi phạm chở quá trọng tải phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác, không gây cản trở, ùn tắc giao thông.

3. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Đang cập nhật