Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Tiêu đề: Quyết định 1853/QĐ-BTGTW năm 2010 Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Số hiệu: 1853/QĐ-BTGTW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Tô Huy Rứa Ngày ban hành: 04/03/2010 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 1853/QĐ-BTGTW năm 2010 Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN, QUẬN, THỊ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Văn phòng Ban, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy ...
 • QUY CHẾ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP ...
 • Điều 1. Hình thức giảng dạy và học tập
 • Điều 2. Tài liệu học tập
 • Điều 3. Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm,gồm:
 • Điều 4. Thi, kiểm tra, văn bằng chứng nhận kết quả học tập
 • Điều 5. Cán bộ, giảng viên của Trung tâm
 • Điều 6. Quyền lợi của cán bộ và giảng viên của Trung tâm
 • Điều 7. Quy định giờ chuẩn trong giảng dạy của cán bộ, giảng viên chuyên trách tại Trung tâm
 • Điều 8. Học viên
 • Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1853/QĐ-BTGTW để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1853/QĐ-BTGTW

Đang cập nhật