Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 39/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế Ngày ban hành: 08/08/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phạm vi vật lý và tài nguyên mạng SBVNET
 • Điều 4. Ngôn ngữ trao đổi trên mạng SBVNET
 • Điều 5. Khai thác, sử dụng dịch vụ trên mạng SBVNET.
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG SBVNET
 • Mục 1. Thông tin và dịch vụ trên mạng SBVNET
 • Điều 6. Các loại thông tin trên mạng SBVNET
 • Điều 7. Các dịch vụ trên mạng SBVNET
 • Điều 8. Trao đổi thông tin trên mạng SBVNET
 • Mục 2. An ninh, bảo mật mạng SBVNET
 • Điều 9. Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật mạng SBVNET
 • Điều 10. Kiểm soát và giám sát truy cập mạng SBVNET
 • Mục 3. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị, cá nhân tham gia mạng SBVNET
 • Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng
 • Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị thuộc NHNN
 • Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của người sử dụng
 • Chương III GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp
 • Điều 15. Xử lý vi phạm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật