Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy định Quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Số hiệu: 40/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong Ngày ban hành: 08/11/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy định Quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống trong công trình ...
 • Điều 4. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2. QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 • Điều 5. Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 6. Yêu cầu về khảo sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 7. Yêu cầu về thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 8. Yêu cầu về giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 9. Yêu cầu về thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 10. Sự cố trong thi công xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 11. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 12. Bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương 3. QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • Điều 13. Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 14. Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 15. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 16. Hợp đồng quản lý vận hành và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 17. Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG ...
 • Điều 18. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị quản lý vận hành:
 • Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung:
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN XIN THỎA THUẬN VỊ TRÍ, HƯỚNG TUYẾN (Sử dụng cho công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 THỎA THUẬN VỊ TRÍ, HƯỚNG TUYẾN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật