Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 26/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng Ngày ban hành: 05/12/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau ...
 • Điều 2. Khi tiến hành thu phí dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám ...
 • BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • I. Phí tham gia các Hệ thống thanh toán:
 • II. Phí thường niên:
 • III. Phí dịch vụ thanh toán trong nước
 • 1. Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH
 • 3. Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
 • IV. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế:
 • Phụ lục số 01 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO, HỆ ...
 • Phụ lục số 02 BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP, HỆ ...
 • Phụ lục số 03 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN ...
 • Phụ lục số 04 BẢNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH VỤ THANH TOÁN TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN MỞ TẠI NGÂN ...
 • Phụ lục số 05 BẢNG KÊ PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN BÙ TRỪ
 • Phụ lục số 06 BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN
 • Phụ lục số 07 BÁO CÁO SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN (Dùng cho nội bộ các đơn vị NHNN)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2013/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Đang cập nhật