Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Click để xem chi tiết và Tải về Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Tiêu đề: Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 Số hiệu: 40/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 22/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy:
  • Điều 9. Bảo hiểm cháy, nổ
  • Điều 44. Thành lập, quản lý đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa ...
  • Điều 2.
  • Điều 3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 được Quốc hội ban hành ngày 22/11/2013. Luật này ửa đổi bổ sung những nội dung quan trọng như:

Các công trình cao tầng ngoài việc phải đảm bảo các điều kiện thoát nạn an toàn và có các giải pháp chống cháy lan, chống tụ khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra... còn phải được trang bị hệ thống tự động phát hiện cháy; phương tiện, hệ thống chữa cháy bảo đảm khả năng tự chữa cháy; được sử dụng vật liệu xây dựng khó cháy và không sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy.

Đồng thời Luật quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời Luật đã bổ sung thêm một quy định quan trọng là: “Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học”.

Ngoài ra, Luật còn quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy. Theo đó, người tham gia chữa cháy (không thuộc lực lượng phòng cháy, chữa cháy) được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất; trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu sẽ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cũng là một quy định mới của Luật, đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm: tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định; tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra; kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời, Luật cũng quy định các điều kiện để kinh doanh dịch vụ này.

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 để xử lý: