Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Tiêu đề: Quyết định 1125/ĐĐBĐ năm 1994 về Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành Số hiệu: 1125/ĐĐBĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Địa chính Người ký: Đặng Hùng Võ Ngày ban hành: 19/11/1994 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 1125/ĐĐBĐ năm 1994 về Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

  • Điều 1: Nay ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000” áp dụng thống nhất ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1125/ĐĐBĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1125/ĐĐBĐ

Đang cập nhật