Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Tiêu đề: Chỉ thị 01/CT-TLĐ năm 2014 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 01/CT-TLĐ Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng Ngày ban hành: 06/01/2014 Lĩnh vực: Lao động, Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/CT-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Đang cập nhật