Thông tư 06/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 06/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 07/01/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 13
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm 2014
 • TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 13 THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH (Ký hiệu: TĐGVN 13)
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH
 • 1. Ví dụ về phương pháp chi phí
 • 2. Ví dụ về phương pháp lợi nhuận vượt trội
 • 3. Ví dụ về phương pháp thu nhập tăng thêm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2014/TT-BTC để xử lý: