Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 03/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 23/01/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ PHỤC VỤ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế
  • Điều 3. Quy định về cảnh báo tác hại của thuốc lá
  • Điều 4. Xử lý thuốc lá đã nhập khẩu tồn đọng, khó tiêu thụ hoặc hư hỏng, quá hạn, kém phẩm chất:
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT

Đang cập nhật