Thông tư 219/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 219/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 219/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/12/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Người nộp thuế
 • Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
 • Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
 • Chương II CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Mục 1. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Điều 6. Căn cứ tính thuế
 • Điều 7. Giá tính thuế
 • Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
 • Điều 9. Thuế suất 0%
 • Điều 10. Thuế suất 5%
 • Điều 11. Thuế suất 10%
 • Mục 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế
 • Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
 • Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ
 • Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ
 • Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
 • Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
 • Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
 • Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất ...
 • Mục 2. HOÀN THUẾ
 • Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
 • Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT
 • Điều 20. Nơi nộp thuế
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT
 • PHỤ LỤC BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU
 • 1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1%
 • 2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%
 • 3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%
 • 4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 219/2013/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 219/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 219/2013/TT-BTC

Đang cập nhật