Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 02/2014/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 08/02/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2014 và thay thế Quyết định số 36 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc ...
 • QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các mức độ công nhận
 • Điều 3. Điều kiện công nhận
 • Điều 4. Thời hạn công nhận
 • Điều 5. Thẩm quyền công nhận
 • Chương II TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
 • Điều 6. Tổ chức và quản lý
 • Điều 7. Đội ngũ giáo viên và nhân viên
 • Điều 8. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
 • Điều 9. Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị
 • Điều 10. Thực hiện xã hội hóa giáo dục
 • Mục 2. TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2
 • Điều 11. Tổ chức và quản lý
 • Điều 12. Đội ngũ giáo viên và nhân viên
 • Điều 13. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
 • Điều 14. Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị
 • Điều 15. Thực hiện xã hội hóa giáo dục
 • Chương III HỒ SƠ, QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị công nhận
 • Điều 17. Trình tự thủ tục kiểm tra, xét công nhận
 • Điều 18. Nội dung kiểm tra, đánh giá
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của trường mầm non
 • Điều 20. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật