Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Công Nghiệp, Hoàng Xuân Lương Ngày ban hành: 10/01/2014 Lĩnh vực: Dân tộc

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện bình chọn, xét công nhận người có uy tín
 • Điều 4. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín
 • Điều 6. Kiểm tra, rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận ...
 • Điều 7. Kinh phí thực hiện chính sách
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Biểu mẫu 01 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN
 • Biểu mẫu 02 BIÊN BẢN KIỂM TRA, RÀ SOÁT KẾT QUẢ BÌNH CHỌN, ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ...
 • TỔNG HỢP KIỂM TRA, RÀ SOÁT KẾT QUẢ BÌNH CHỌN, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN CỦA CÁC THÔN TRONG XÃ ...
 • Biểu mẫu 03 TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM ......
 • Biểu mẫu 04 BIÊN BẢN HỌP LIÊN NGÀNH THÔN ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN
 • Biểu mẫu 05 BIÊN BẢN KIỂM TRA, RÀ SOÁT ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Đang cập nhật