Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát, Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/01/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA LỰC LƯỢNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 4. Các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm
 • Điều 5. Các loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
 • Điều 6. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng
 • Điều 7. Đối tượng được giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 8. Sử dụng vũ khí quân dụng
 • Điều 9. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ
 • Điều 10. Sử dụng công cụ hỗ trợ
 • Điều 11. Tiêu chuẩn của người được giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 12. Lập kế hoạch trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm
 • Điều 13. Cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm
 • Điều 14. Bảo quản, giao nhận vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 15. Tiêu chuẩn của người được giao bảo quản kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ
 • Điều 16. Sửa chữa, giao nộp, thanh lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 17. Đào tạo, tập huấn, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công ...
 • Điều 18. Kinh phí bảo đảm cho công tác trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 19. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Chương III TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 22. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
 • Điều 23. Trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA

Đang cập nhật