Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Tiêu đề: Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 167/CT-BNN-TTr Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 20/01/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC ...
  • 1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý chất ...
  • 2. Tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong năm 2014 và các năm tiếp theo, ...
  • 3. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan như Sở Công an, Sở Công thương, Sở Y tế tổ chức các ...
  • 4. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực ...
  • 5. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, trách nhiệm thực thi công vụ của các cán bộ, công chức ...
  • 6. Tập trung nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí nhằm kiện toàn bộ máy tổ ...
  • 7. Trong quá trình triển khai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị thuộc ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr

Đang cập nhật