Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 30/12/2013 Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TỔ CHỨC LỄ HỘI, BẢO VỆ VÀ PHÁT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở
 • Điều 5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh ...
 • Điều 6. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách
 • Điều 7. Nhà vệ sinh tại cơ sở
 • Chương II BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
 • Điều 8. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở lưu trú du lịch
 • Điều 9. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp lữ hành
 • Điều 10. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch
 • Chương III BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LỄ HỘI
 • Điều 11. Trách nhiệm về bảo vệ môi trường của đơn vị tổ chức lễ hội
 • Điều 12. Bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
 • Điều 13. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động tổ chức lễ hội
 • Chương IV BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
 • Điều 14. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của đơn vị quản lý di tích
 • Điều 15. Bảo vệ môi trường trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc xây mới hạng mục liên ...
 • Điều 16. Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 20. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 22. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Đang cập nhật