Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản Số hiệu: 195/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/11/2013 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ...
 • Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực ...
 • Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động xuất bản
 • Điều 6. Điều kiện thành lập, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản ...
 • Điều 7. Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ...
 • Chương II LĨNH VỰC XUẤT BẢN
 • Điều 8. Điều kiện thành lập và bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản
 • Điều 9. Chấp thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản
 • Điều 10. Đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất bản
 • Điều 11. Liên kết trong hoạt động xuất bản
 • Điều 12. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Chương III LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
 • Điều 13. Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và các trường hợp thu hồi giấy phép ...
 • Điều 14. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
 • Điều 15. Từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
 • Điều 16. Trách nhiệm thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm
 • Chương IV XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
 • Điều 17. Điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 18. Thẩm định đề án và đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 19. Phân loại xuất bản phẩm điện tử và yêu cầu về nội dung, kỹ thuật đối với xuất bản phẩm điện ...
 • Điều 20. Nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử để kinh doanh
 • Điều 21. Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 22. Trách nhiệm của nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành xuất ...
 • Điều 23. Các trường hợp bị yêu cầu đình chỉ, chấm dứt hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Cấp đổi giấy phép trong hoạt động xuất bản và đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật xuất bản 2012, ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản.

Về vấn đề xuất bản Nghị định 195/2013/NĐ-CP có một vài điểm mới nổi bật so với Nghị định 11/2009/NĐ-CP và Nghị định 72/2011/NĐ-CP như: Nghị định 195 quy định chi tiết và cụ thể điều kiện thành lập cũng như cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản, tổ chức ấn phẩm nước ngoài theo Điều 6, 7. Và điều kiện xuất bản phẩm điện tử phải thỏa yêu cầu về thiết bị, công nghệ; nhân lực; biện pháp kỹ thuật và tên miền “.vn” theo Điều 17, 18.

Ngoài ra, Nghị định 195 cũng chỉ rõ, cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu sách được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu không những phải có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam, có văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm; mà còn phải có ít nhất 05 nhân viên có thâm niên công tác trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ 05 năm trở lên, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành khác nhưng có trình đô ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thẩm định nội dung sách nhập khẩu và có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm.

Nghị định 195/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 195/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật