Thông tư 02/2014/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2014/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 02/2014/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam Ngày ban hành: 12/02/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 ...
 • Điều 1. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quy định tại Điểm a Khoản 3 ...
 • Điều 2. Về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây ...
 • Điều 3. Về xử lý công trình xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận, có nguy cơ làm sụp đổ ...
 • Điều 4. Về xử phạt hành vi xây dựng sai thiết kế quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 và Khoản 7 Điều ...
 • Điều 5. Về xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...
 • Điều 6. Về xử phạt hành vi xây dựng sai phép quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013 ...
 • Điều 7. Về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 121/2013 ...
 • Điều 8. Về xác định giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được duyệt, sai quy hoạch ...
 • Điều 9. Về áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng quy định tại Khoản ...
 • Điều 10. Về áp dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 11. Về các trường hợp áp dụng chuyển tiếp quy định tại Điều 70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu biên bản số 01 BIÊN BẢN Vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm
 • Mẫu biên bản số 02 BIÊN BẢN Vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công ...
 • Mẫu quyết định số 01 QUYẾT ĐỊNH Áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2014/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2014/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2014/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2014/TT-BXD

Đang cập nhật