Quyết định 279/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 279/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 279/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 20/02/2014 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • III. CÁC DỰ ÁN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 279/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 279/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 279/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 279/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 279/QĐ-TTg

Đang cập nhật