Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 03/2014/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa Ngày ban hành: 20/01/2014 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • Điều 3. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Điều 4. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu
 • Chương III CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
 • Điều 6. Giấy phép lao động
 • Điều 7. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 9. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp, cấp lại
 • Điều 10. Văn bản trả lời không cấp giấy phép lao động, không cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 11. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 14. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 16. Trách nhiệm của người lao động nước ngoài
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật