Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Tiêu đề: Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 08/2013/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 23/12/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 • PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động
 • Điều 5. Xây dựng Cảnh sát cơ động
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động
 • Điều 8. Tổ chức của Cảnh sát cơ động
 • Điều 9. Trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 10. Điều động Cảnh sát cơ động
 • Điều 11. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát cơ ...
 • Chương III BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • Điều 12. Bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Cảnh sát cơ động
 • Điều 13. Trang bị của Cảnh sát cơ động
 • Điều 14. Phù hiệu, giấy chứng nhận, trang phục của Cảnh sát cơ động
 • Điều 15. Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng Cảnh sát cơ động
 • Điều 16. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động
 • Điều 17. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp với Cảnh sát cơ động ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 20. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 22. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Quy định chi tiết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành để xử lý:

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Đang cập nhật