Thông tư 39/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 39/2013/TT-BYT quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 39/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 15/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 39/2013/TT-BYT quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THEO ĐƯỜNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Quy định chung về thuốc xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch
 • Điều 3. Thuốc cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch
 • Điều 4. Định mức thuốc được phép xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
 • Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch
 • Điều 6. Trình tự, thẩm quyền cho phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch
 • Điều 7. Xử lý vi phạm
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 1a/PMD ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT/NHẬP KHẨU THUỐC THEO ĐƯỜNG PHI MẬU DỊCII
 • Mẫu số 1b/PMD ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT/NHẬP KHẨU THUỐC THEO ĐƯỜNG PHI MẬU DỊCH
 • Mẫu số 2/PMD DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG THUỐC
 • Mẫu số 3/PMD Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2013/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 39/2013/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 39/2013/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 39/2013/TT-BYT

Đang cập nhật