Nghị quyết 14/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 14/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 Số hiệu: 14/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/03/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

  • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 2014
  • 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ ...
  • 2. Về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp ...
  • 3. Về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao ...
  • 4. Về xử lý nợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:
  • 5. Về dự án Luật ngân sách nhà nước:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 14/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 14/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 14/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 14/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 14/NQ-CP

Đang cập nhật