Thông tư 31/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 31/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 07/03/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá quy định tại
 • Điều 4. Tiền chênh lệch quy định tại
 • Điều 5. Hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng hướng dẫn quy định tại
 • Điều 6. Hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại
 • Điều 7. Hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý quy định tại
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá quy định tại
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định đối với người có tài sản thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm ...
 • Điều 11. Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá quy ...
 • Điều 12. Thẩm quyền phạt tiền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá tại
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 31/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2014/TT-BTC

Đang cập nhật