Thông tư 13/2014/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2014/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 13/2014/TT-BQP quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 13/2014/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trương Quang Khánh Ngày ban hành: 24/03/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 13/2014/TT-BQP quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ, Ô TÔ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự
 • Điều 5. Nguyên tắc kiểm tra giám sát
 • Điều 6. Nội dung kiểm tra
 • Điều 7. Nội dung giám sát
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có cơ sở đào tạo lái xe quân sự
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan xe - máy có cơ sở đào tạo lái xe quân sự
 • Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe quân sự
 • Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng sát hạch
 • Điều 12. Trách nhiệm của Tổ kiểm tra, giám sát
 • Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng sát hạch
 • Điều 14. Trách nhiệm của Thư ký hội đồng sát hạch
 • Điều 15. Trách nhiệm của Giám khảo
 • Điều 16. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát và cán bộ kiểm tra, giám sát
 • Điều 17. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe
 • Điều 18. Trách nhiệm của Giáo viên dạy lái xe
 • Điều 19. Xử lý vi phạm với cơ sở đào tạo lái xe quân sự
 • Điều 20. Xử lý vi phạm đối với cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về đào tạo, sát hạch lái xe quân ...
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2014/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2014/TT-BQP

Đang cập nhật