Thông tư 82/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 82/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 82/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 82/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 13/09/2006 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 82/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
  • II. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  • 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  • 2. Thời gian miễn thuế, giảm thuế
  • 4. Đối với các hoạt động ngoài hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh ...
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 82/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 82/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 82/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 82/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 82/2006/TT-BTC

Đang cập nhật