Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 12/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 31/03/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng điều kiện vay nước ngoài
 • Điều 4. Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về điều kiện vay nước ngoài
 • Chương II ĐIỀU KIỆN CHUNG
 • Điều 5. Mục đích vay nước ngoài
 • Điều 6. Thỏa thuận vay nước ngoài
 • Điều 7. Đồng tiền vay nước ngoài
 • Điều 8. Các giao dịch bảo đảm cho khoản vay nước ngoài
 • Điều 9. Chi phí vay nước ngoài
 • Chương III ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG
 • Điều 10. Đối với Bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 11. Đối với Bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2014/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật