Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý,người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành Số hiệu: 11/2006/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc Ngày ban hành: 12/09/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý,người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ,NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN ...
 • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
 • II. MỤC ĐÍCH XẾP HẠNG
 • III. NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG
 • IV. TIÊU CHÍ VÀ BẢNG ĐIỂM XẾP HẠNG
 • 1. Tiêu chí xếp hạng
 • 1.1. Nhóm tiêu chí I
 • 1.2. Nhóm tiêu chí II
 • 1.3. Nhóm tiêu chí III
 • 1.4. Nhóm tiêu chí IV
 • 2. Bảng điểm xếp hạng
 • 3. Cách tính điểm và xếp hạng
 • V. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
 • VI. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XẾP HẠNG TRUNG TÂM
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 • PHỤ LỤC SỐ 1 Bảng điểm xếp hạng trung tâm
 • 1) Nhóm tiêu chí I về quy mô tổ chức, khối lượng công việc và độ phức tạp quản lý
 • 2) Nhóm tiêu chí II về cơ cấu và Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
 • Biểu 1c
 • 4) Nhóm tiêu chí IV về Kết quả và hiệu quả hoạt động
 • Phụ lục 2 Bảng kết quả tính điểm xếp hạng trung tâm
 • Biểu 2a Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức, khối lượng công việc và độ phức tạp quản lý.
 • Biểu 2b Nhóm tiêu chí về cơ cấu và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
 • Biểu 2c Nhóm tiêu chí về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị.
 • Biểu 2d Nhóm tiêu chí về kết quả và hiệu quả hoạt động
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật