Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Số hiệu: 05/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 07/04/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

  • Điều 1. Bãi bỏ Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày ...
  • Điều 2. Sửa đổi Điểm a, Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật