Nghị định 31/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú Số hiệu: 31/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/04/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công ...
 • Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và công dân trong việc thực hiện các quy ...
 • Điều 5. Nơi cư trú của công dân
 • Điều 6. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
 • Điều 7. Thời hạn đăng ký thường trú
 • Điều 8. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú.

Nội dung chính của Nghị định số 31/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nơi cư trú của công dân; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; thời hạn đăng ký thường trú, điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Nghị định số 31/2014 quy định cụ thể nghiêm cấm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân như ban hành văn bản quy phạm pháp luật hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; giải quyết trái quy định của pháp luật về cư trú hoặc từ chối giải quyết các yêu cầu về hộ khẩu của công dân làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…

Một nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 31/2014 đó là quy định về điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Nghị định số 31/2014 quy định để được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện sau: Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương; Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Ngoài ra, Nghị định số 31/2014 cũng quy định về giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2014/NĐ-CP để xử lý: