Thông tư 05/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 05/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành Số hiệu: 05/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/01/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 05/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý Chứng minh nhân dân
 • Điều 4. Quản lý các biểu mẫu
 • Điều 5. Kinh phí in, phát hành biểu mẫu
 • Chương CÁCH GHI BIỂU MẪU
 • Điều 6. Yêu cầu ghi biểu mẫu
 • Điều 7. Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND01)
 • Điều 8. Tờ khai Chứng minh nhân dân (CMND02)
 • Điều 9. Giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND03)
 • Điều 10. Danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND04)
 • Điều 11. Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cần tra cứu (CMND05)
 • Điều 12. Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND06)
 • Điều 13. Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND07)
 • Điều 14. Báo cáo công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân (CMND08)
 • Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu CMND01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG ...
 • Mẫu CMND03 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 GIẤY HẸN Trả kết quả giải quyết ...
 • Mẫu CMND01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 GIẤY XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2014/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2014/TT-BCA

Đang cập nhật