Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải Số hiệu: 02/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 25/02/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 5. Nội dung thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
 • Chương 2. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA ĐỘC LẬP
 • Điều 6. Quyết định phân công
 • Điều 7. Thời hạn thanh tra chuyên ngành độc lập
 • Điều 8. Tiến hành thanh tra
 • Điều 9. Lập biên bản
 • Điều 10. Báo cáo kết quả thanh tra
 • Điều 11. Xử lý trong, sau thanh tra
 • Điều 12. Lập và quản lý hồ sơ thanh tra
 • Chương 3. QUY TRÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • Điều 13. Phát hiện, tiếp nhận thông tin về vi phạm hành chính
 • Điều 14. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm
 • Điều 15. Các trường hợp dừng phương tiện đường bộ
 • Điều 16. Hiệu lệnh dừng phương tiện đường bộ; nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra đường bộ khi dừng phương ...
 • Điều 17. Lập biên bản vi phạm
 • Điều 18. Trình hoặc chuyển vụ việc vi phạm hành chính
 • Điều 19. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 20. Theo dõi thi hành
 • Điều 21. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 22. Lập, quản lý hồ sơ
 • Điều 23. Thực hiện quy trình khác
 • Chương 4. LẬP, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH; CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ NỘI BỘ
 • Điều 24. Lập, điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành
 • Điều 25. Chế độ báo cáo
 • Điều 26. Sử dụng con dấu trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 27. Công tác quản lý nội bộ
 • Điều 28. Quản lý, sử dụng biểu mẫu và ấn chỉ
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG KHI TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA ĐỘC LẬP
 • Mẫu số 1 QUYẾT ĐỊNH Phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập
 • Mẫu số 2 BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Mẫu số 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA ĐỘC LẬP VỀ
 • PHỤ LỤC II CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mẫu số 1 PHIẾU PHÂN CÔNG Tiếp nhận thông tin vi phạm
 • Mẫu số 2 SỔ TIẾP NHẬN THÔNG TIN, VỤ VIỆC VI PHẠM VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ
 • Mẫu số 3 TỜ TRÌNH Về việc ………………….
 • Mẫu số 4 BIÊN BẢN Bàn giao vụ việc vi phạm hành chính
 • PHỤ LỤC III MẪU KẾ HOẠCH THANH TRA
 • Mẫu số 1 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm ……. của
 • Mẫu số 2 KẾ HOẠCH THANH TRA Quý/Tháng/Tuần
 • PHỤ LỤC IV MẪU SỔ THEO DÕI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỘI BỘ
 • Mẫu số 1 SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN CUỘC THANH TRA ĐỘC LẬP
 • Mẫu số 2 SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2014/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật