Quy định 215-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 215-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 215-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành Số hiệu: 215-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Bí thư Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 05/12/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 215-QĐ/TW để xử lý:

Tin tức về Quy định 215-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 215-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quy định 215-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 215-QĐ/TW

Đang cập nhật