Thông tư 05/2014/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2014/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 05/2014/TT-BKHCN về Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 05/2014/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 10/04/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 05/2014/TT-BKHCN về Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH “MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ”
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau ...
  • Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2014.
  • Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên ...
  • MẪU HỢP ĐỒNG
  • MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2014/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật