Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 14/VBHN-BCA Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 14/04/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ...
 • Điều 2. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với con dấu có hình ...
 • Điều 3. Các cơ quan tổ chức và chức danh nhà nước dưới đây được dùng con dấu có hình Quốc huy.
 • Điều 4. Các cơ quan, tổ chức dưới đây được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy:
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC DÙNG CON DẤU
 • Điều 5. Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3, ...
 • Điều 6. Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân theo các quy định sau đây:
 • Điều 7. Con dấu của cơ quan, tổ chức bị thu hồi trong trường hợp dưới đây:
 • Chương III THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH MẪU DẤU, THỦ TỤC KHẮC DẤU, CẤP PHÉP KHẮC DẤU VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU
 • Điều 8. Bộ Công an thống nhất quy định các mẫu dấu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình ...
 • Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép khắc dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu ...
 • Điều 10. Thủ tục, hồ sơ xin làm con dấu thực hiện như sau:
 • Điều 11. Các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế ...
 • Chương IV KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về quản lý và ...
 • Điều 13. Người nào có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, thì tuỳ theo tính chất ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Căn cứ Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể mẫu dấu ...
 • Điều 15. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 62/CP ngày 22 ...
 • Điều 16. Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA

Đang cập nhật