Quyết định 596/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 596/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 596/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/04/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  • Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) ...
  • Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế có các chức năng và nhiệm vụ sau:
  • Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 596/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 596/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 596/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 596/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 596/QĐ-TTg

Đang cập nhật