Thông tư 47/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 47/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 22/04/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn
 • Điều 4. Phạm vi bảo lãnh vay vốn
 • Điều 5. Phí bảo lãnh vay vốn
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Phát triển
 • Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
 • Điều 10. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
 • Điều 11. Thời hạn, lãi suất nhận nợ bắt buộc
 • Điều 12. Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh
 • Điều 13. Thông tin báo cáo
 • Điều 14. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 47/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 47/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 47/2014/TT-BTC

Đang cập nhật