Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 26/02/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 ...
 • Điều 1. Định mức nhân lực trong phiên trực
 • Điều 2. Mức phụ cấp đối với cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm ...
 • Điều 3. Chế độ phụ cấp chống dịch đối với người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở ...
 • Điều 4. Kết cấu chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế
 • Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC BỆNH TRUYỀN NHIỄM THUỘC NHÓM B MÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2 BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM KHI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12 ...
 • PHỤ LỤC SỐ 3 BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12 ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/11 ...
 • PHỤ LỤC SỐ 5 CHÊNH LỆCH ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP TRỰC GIỮA QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12/2011 VÀ QUYẾT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật