Quyết định 299/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 299/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 299/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 08/02/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN HỆ THỐNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 4. Trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 5. Khai thác, sử dụng hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 6. Phần mềm, ứng dụng trong hệ thống mạng máy tính Bộ Tư pháp
 • Điều 7. Quản trị hệ thống mạng
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng thiết bị tin học
 • Chương III ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN
 • Điều 9. Đảm bảo an toàn thiết bị
 • Điều 10. Đảm bảo an toàn dữ liệu
 • Điều 11. Quản lý các tài khoản trong hệ thống
 • Điều 12. Đảm bảo an toàn trong công tác quản trị hệ thống
 • Điều 13. Đảm bảo an toàn thông tin
 • Điều 14. Phòng, chống virus tin học
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Xử lý vi phạm
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 299/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 299/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 299/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 299/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 299/QĐ-BTP

Đang cập nhật