Chỉ thị 07/CT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 07/CT-BCT

Tiêu đề: Chỉ thị 07/CT-BCT tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 07/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang Ngày ban hành: 28/03/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Chỉ thị 07/CT-BCT tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2014
  • 1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty có đầu tư xây dựng công trình thủy điện tăng cường đôn đốc trong ...
  • 2. Các chủ đập thủy điện duy trì công tác quản lý an toàn đập, chú trọng các nội dung:
  • 3. Sở Công Thương có công trình thủy điện trên địa bàn
  • 4. Sở Công Thương có công trình thủy điện trên địa bàn, Tập đoàn, Tổng công ty, chủ đập thủy điện tăng ...
  • 5. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty có công trình thủy điện báo cáo kết quả việc thực hiện các nội ...
  • PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN ĐẬP VÀ HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
  • PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN
  • PHỤ LỤC 3 BÁO CÁO BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 07/CT-BCT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 07/CT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 07/CT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 07/CT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 07/CT-BCT

Đang cập nhật