Nghị định 36/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 36/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra Số hiệu: 36/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/04/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. NUÔI, CHẾ BIẾN CÁ TRA
 • Điều 3. Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra
 • Điều 4. Điều kiện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm
 • Điều 5. Điều kiện cơ sở chế biến cá Tra
 • Điều 6. Điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá Tra chế biến
 • Chương 3. XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA
 • Điều 7. Điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 • Điều 8. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 • Điều 9. Xử lý vi phạm trong xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 12. Hiệp hội cá Tra Việt Nam
 • Điều 13. Tổ chức, cá nhân nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Nghị định 36/2014/NĐ-CP nuôi chế biến xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Theo đó, Nghị định này quy định nguyên tắc nuôi, chế biến cá Tra. Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra phải phát huy lợi thế và tiềm năng của các địa phương, phù hợp với khả năng tiêu thụ cá Tra trên thị trường trong và ngoài nước; phải phù hợp với quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá Tra và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định 36/2014 cũng có quy định về điều kiện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm, điều kiện cơ sở chế biến cá Tra, điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá Tra chế biến. Một nội dung đáng chú ý đó là quy định về điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Theo đó, ngoài việc thương nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra phải có cơ sở chế biến cá Tra, hoặc trường hợp thương nhân không có cơ sở chế biến cá Tra thì phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá Tra tại cơ sở chế biến cá Tra.

Nghị định 36/2014 còn quy định đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định về quy trình, thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Nghị định 36/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 36/2014/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 36/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 36/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật