Nghị định 34/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 34/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam Số hiệu: 34/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/04/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY CHẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới đất liền
 • Chương 2. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
 • Điều 5. Cư trú ở khu vực biên giới đất liền
 • Điều 6. Đi vào khu vực biên giới đất liền
 • Điều 7. Hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền
 • Điều 8. Xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền
 • Điều 9. Biển báo trong khu vực biên giới đất liền
 • Điều 10. Tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền
 • Điều 11. Quản lý hoạt động trong vành đai biên giới
 • Điều 12. Quản lý hoạt động trong vùng cấm
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
 • Điều 13. Bộ Quốc phòng
 • Điều 14. Bộ Công an
 • Điều 15. Bộ Ngoại giao
 • Điều 16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 17. Bộ Tài chính
 • Điều 18. Bộ Công Thương
 • Điều 19. Các Bộ, ngành liên quan
 • Điều 20. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền
 • Điều 21. Cơ quan, tổ chức khác
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Ngân sách đảm bảo
 • Điều 24. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

Nghị định 34/2014/NĐ-CP quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam.

Nội dung chính của Nghị định 34/2014 quy định Quy chế và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Cụ thể, nghị định 34/2014 quy định những đối tượng được phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền.

Theo đó, Cư dân biên giới; Người có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền cho phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, công nhân, viên chức, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân có đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới đất liền là những đối tượng được phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền.

Nghị định 34/2014 cũng quy định rõ việc được phép đi vào khu vực biên giới đất liền. Theo đó, Công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật, người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền phải có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp.

Ngoài ra, Nghị định 34/2014 quy định hoạt động của người, phương tiện Việt Nam và nước ngoài ở khu du lịch, dịch vụ, thương mại, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực cửa khẩu và các khu kinh tế khác được mở ra trong khu vực biên giới đất liền thực hiện theo quy định của pháp luật đối với các khu vực đó và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nghị định 34/2014 cũng ban hành kèm theo danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định 34/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2014 và thay thế Nghị định số 34/2000/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 34/2014/NĐ-CP để xử lý: