Thông tư 01/2014/TT-CA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2014/TT-CA

Tiêu đề: Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/2014/TT-CA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 28/04/2014 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH NỘI QUY PHIÊN TÒA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Nội quy phiên tòa.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.
 • Điều 3. Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 • NỘI QUY PHIÊN TÒA
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức phiên tòa
 • Điều 3. Nội quy phòng xử án
 • Điều 4. Hoạt động thông tin, báo chí tại phiên tòa
 • Điều 5. Việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa phiên tòa
 • Điều 6. Việc niêm yết và phổ biến Nội quy phiên tòa
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2014/TT-CA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2014/TT-CA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2014/TT-CA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2014/TT-CA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2014/TT-CA

Đang cập nhật