Thông báo 194/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 194/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 194/TB-VPCP năm 2014 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 194/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng Ngày ban hành: 12/05/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông báo 194/TB-VPCP năm 2014 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
  • III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

Ngày 12/5/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 194/TB-VPCP năm 2014 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Thành phố cần rà soát, đánh giá, nêu bật kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đối với những chỉ tiêu chưa đạt thì cần có giải pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra, trong đó tập trung vào một số việc sau:

1. Phát huy lợi thế của Cần Thơ với vị trí địa lý là trung tâm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tăng cường chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với những sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

2. Nghiên cứu có giải pháp thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn để phát triển công nghiệp; mở thêm các đường bay trong nước và quốc tế thúc đẩy du lịch phát triển, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đến năm 2020 Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp như mục tiêu đã đề ra.

3. Phối hợp với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong vùng và các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị kết nối thành phố Cần Thơ với các địa phương trong vùng và cả nước.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 194/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 194/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 194/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 194/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 194/TB-VPCP

Đang cập nhật