Nghị định 42/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 42/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Số hiệu: 42/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/05/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp
 • Điều 5. Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 6. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 7. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 8. Vốn pháp định
 • Điều 9. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 12. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 13. Phí, lệ phí quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 14. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 15. Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 16. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 17. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 18. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
 • Chương 3. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 19. Điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 20. Đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 21. Thẻ thành viên
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Điều 23. Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 24. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 25. Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 26. Mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 27. Quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác
 • Điều 28. Báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Chương 5. KÝ QUỸ
 • Điều 29. Tiền ký quỹ
 • Điều 30. Rút khoản tiền ký quỹ
 • Điều 31. Sử dụng khoản tiền ký quỹ
 • Chương 6. GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 34. Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 35. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm bán hàng đa cấp
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Nội dung chính của Nghị định số 42/2014 quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, pháp luật quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp đó là yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc, đóng một khoản tiền, mua một số lượng hàng hóa, trả thêm một khoản tiền, nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp…

Bên cạnh đó, Nghị định số 42/2014 cũng quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp đó là yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức các buổi hội thảo không được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản.

Nghị định số 42/2014 cũng quy định bổ sung những hành vi bị cấm. Cụ thể như: Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình; hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào; yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác; duy trì nhiều hơn 01 vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng 01 người tham gia bán hàng đa cấp và kinh doanh theo mô hình kim tự tháp...

Ngoài ra, Nghị định số 42/2014 cũng quy định về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, theo đó quy định vốn pháp định của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng. Nghị định số 42/2014 cũng quy định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký.

Nghị định số 42/2014 cũng quy định về hoạt động bán hàng đa cấp, việc Ký quỹ và việc giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định số 42/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 42/2014/NĐ-CP để xử lý: