Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 15/2014/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 15/05/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ ...
 • QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu đào tạo
 • Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo
 • Chương II TUYỂN SINH
 • Điều 4. Phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh và địa điểm tổ chức tuyển sinh
 • Điều 5. Các môn thi tuyển sinh
 • Điều 6. Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi
 • Điều 7. Học bổ sung kiến thức
 • Điều 8. Đối tượng và điều kiện dự thi
 • Điều 9. Đối tượng và chính sách ưu tiên
 • Điều 10. Thông báo tuyển sinh
 • Điều 11. Đăng ký dự thi, gửi giấy báo thi
 • Điều 12. Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc hội đồng
 • Điều 13. Đề thi tuyển sinh
 • Điều 14. Tổ chức thi tuyển sinh
 • Điều 15. Chấm thi tuyển sinh
 • Điều 16. Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển
 • Điều 17. Quyết định trúng tuyển và công nhận học viên
 • Điều 18. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh
 • Chương III CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Điều 19. Xây dựng chương trình đào tạo
 • Điều 20. Yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo
 • Điều 21. Cấu trúc chương trình đào tạo
 • Điều 22. Thẩm quyền xây dựng và ban hành chương trình đào tạo
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
 • Điều 23. Địa điểm đào tạo
 • Điều 24. Tổ chức đào tạo
 • Điều 25. Thi, kiểm tra, đánh giá
 • Điều 26. Luận văn
 • Điều 27. Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn
 • Điều 28. Hội đồng đánh giá luận văn
 • Điều 29. Đánh giá luận văn
 • Điều 30. Thẩm định luận văn
 • Điều 31. Những thay đổi trong quá trình đào tạo
 • Điều 32. Tốt nghiệp, cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ, giấy chứng nhận
 • Điều 33. Chế độ báo cáo, lưu trữ
 • Chương V NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN
 • Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo
 • Điều 35. Giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ
 • Điều 36. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ
 • Điều 37. Nhiệm vụ và quyền của học viên
 • Chương VI THANH TRA, KIỂM TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 38. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 39. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 40. Xử lý vi phạm
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 41. Áp dụng Quy chế
 • Điều 42. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM …
 • PHỤ LỤC II BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật