Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND huy động nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Số hiệu: 02/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc Ngày ban hành: 25/04/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND huy động nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  • NGHỊ QUYẾT VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC VÀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN ...
  • Điều 1. Huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
  • III. QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
  • IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa hệ thống ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật