Thông tư 46/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 46/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 46/2014/TT-BTC về Quy định thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 46/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 16/04/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 46/2014/TT-BTC về Quy định thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, QUẢN LÝ, CẤP VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ DỰ THI
 • Điều 3. Đối tượng dự thi
 • Điều 4. Điều kiện dự thi
 • Điều 5. Hồ sơ đăng ký dự thi
 • Điều 6. Trình tự đăng ký dự thi
 • Mục 2. TỔ CHỨC KỲ THI
 • Điều 7. Tổ chức kỳ thi
 • Điều 8. Nội dung thi, môn thi
 • Điều 9. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi
 • Mục 3. THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 10. Điều kiện dự thi sát hạch
 • Điều 11. Tổ chức kỳ thi sát hạch
 • Điều 12. Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch
 • Điều 13. Kết quả thi sát hạch
 • Mục 4. HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Điều 14. Hội đồng thi thẩm định viên về giá
 • Điều 15. Chế độ làm việc, thời gian làm việc, chế độ bồi dưỡng
 • Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi
 • Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thi
 • Điều 18. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi
 • Mục 5. XÉT DUYỆT, BẢO LƯU, CÔNG BỐ VÀ HỦY BỎ KẾT QUẢ THI
 • Điều 19. Môn thi đạt yêu cầu
 • Điều 20. Bảo lưu và hủy bỏ kết quả thi
 • Điều 21. Phê duyệt và công bố kết quả thi
 • Điều 22. Giấy chứng nhận điểm thi
 • Điều 23. Bảo quản hồ sơ, tài liệu
 • Mục 6. XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM
 • Điều 24. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 • Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi
 • Điều 26. Xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi
 • Chương III CẤP, QUẢN LÝ VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Điều 27. Cấp Thẻ thẩm định viên về giá
 • Điều 28. Quản lý Thẻ thẩm định viên về giá
 • Điều 29. Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá
 • Điều 30. Thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Quản lý giá
 • Điều 32. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 46/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 46/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 46/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 46/2014/TT-BTC

Đang cập nhật