Thông tư 57/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 57/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 06/05/2014 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 141/2011/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2014/TT-BTC để xử lý: