Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Số hiệu: 47/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/05/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ...
 • Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử ...
 • Điều 5. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư ...
 • Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
 • Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không ...
 • Điều 8. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không ...
 • Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối ...
 • Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ...
 • Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực ...
 • Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
 • Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 15. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
 • Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm ...
 • Điều 17. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định ...
 • Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả
 • Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 21. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ...
 • Điều 23. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 24. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Điều 25. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 26. Về lập và thực hiện dự án tái định cư
 • Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu
 • Điều 28. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án không ...
 • Điều 29. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và trách nhiệm tổ ...
 • Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 31. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan, đơn vị ở Trung ...
 • Điều 34. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Nghị định
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014.
Theo đó, Chính phủ ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một nội dung đáng chú ý đó là việc hướng dẫn hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định 47/2014 quy định thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.

Nghị định 47/2014  cũng quy định việc hỗ trợ ổn định sản xuất cho người bị thu hồi đất, theo đó quy định hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp;

Bên cạnh đó, Nghị định 47/2014 cũng quy định các hình thức hỗ trợ khác đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, như hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 47/2014/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật